Брага, Португалия - 6 месечен обмен


Skills, Training, Activities, Resources - STAR
1 октомври 2020 - 31 март 2021 
(включително дните за път)
Брага, Португалия

ЗА КАКВО Е ПРОЕКТЪТ?


Основни дейности по проекта:
• прилагане на неформални методи на образование
• участие в учебни дейности
• подкрепа на деца със специални нужди
• изпълнение на проекти, свързани с опазването на околната среда
• други училищни дейности

Проектът ще се осъществи в училище, разположено в малък град, наречен Тадим, до Брага, в северната част на Португалия. Училището има приблизително 870 ученици от 3 до 15 години и 63 учители. То обхваща ученици от детската градина до гимназията. По-голямата част от учениците са от местността и произхождат от семейства, които работят предимно в селското стопанство и малки фамилни бизнеси. Почти 8% от студентите имат специални образователни потребности. Училището има малко ученици и от други страни, сред които Украйна, Кабо Верде, Франция.

С участието си в проекта ще подпомогнете развитието на европейското гражданство на учениците, ще подобрите техните умения и компетенции и ще им помогнете да осъзнаят, че има възможности, които ги очакват извън мястото, където живеят.

Ако проявявате интерес, моля попълнете ФОРМУЛЯРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ. 

Краен срок за кандидатстване: 30.08.2020