Кисак, Словакия - Еразъм+ тренинг

Quality Measures in the European Solidarity Corps - Enhancing coaching roles for Volunteer support in ESC projects in Rural Areas
Предстои
Кисак, Словакия

ЗА КАКВО Е ПРОЕКТЪТ? 


Трейнингът ще се осъществи в рамките на 8 дни, като първата половина ще бъде фокусирана върху личностното развитие на участниците, развитие на конструктивните им нагласи и самочувствие да се занимават с коучинг практики. Втората половина ще бъде фокусирана върху осигуряването на практически инструментариум и пространство и време за практикуването му.  

Избраната методология е комбинация от различни съществуващи методи и подходи, използвани в коучинга в световен мащаб, а именно:
  • Невролингвистично програмиране и гещалт психология
  • Екопсихология, въздействие на природата и естествените местообитания върху човешката психика
  • Подходи и практики на Международната Коуч Федерация
  • Разказване на истории (сторителинг практики)
Трейнингът предвижда използването на открити пространства, дейности на открито и коучинг демонстрации.

"QM - ESC“ обхваща пътя на развитие от проучване на коучинга от гледна точка на самоусъвършенстване и самоосъзнаване до обучение на другите и постигане на осъзнатост и собствени цели. Участниците ще учат чрез личен опит и преживяване, неформално образование, ценностно базирано обучение, пътуване през психологията, философията и педагогиката. Те ще придобият инструменти, ще повишат самоосъзнатостта си, ще развият нагласите и компетенциите си, които по-късно ще използват в работата си с целевата група на техните НПО, когато се завърнат обратно. 

Ако проявявате интерес, изпратете актуална автобиография на team@canyou.info

За повече информация, прегледайте прикачения информационен пакет.