Младежки обмен ”Let's plant – stop the smog!” в Полша

Младежки обмен  ”Let's plant – stop the smog!” в Полша

Дата на подготвителното посещение: 1-3 септември 2022 г.
Къде: Гливице, Полша
Брой участници: Групов лидер + 1 участник

Дати на обмена: 18-27 септември 2022 г.
Къде: Jaworzynka, Катовице, Полша
Брой участници: Групов лидер + 5 участници ( 18-27г)


Профил на участниците : 
Младежи:
  • с интерес към предприемачеството и развитието на "зелен" бизнес;
  • с желание да научат повече и развият екологични знания и практики;
  • с добро владеене на английски език;


Важно за всички желаещи да участват: 

1. По програма Еразъм+ се покриват 100% от разходите за настаняване и храна, а транспортните разходи се възстановяват след края на проекта, при изпращане на оригинални транспортни документи.  

2.След одобрение, участниците заплащат такса към сдружение "Ти можеш ли" в размер на 25 евро. Таксата се използва за административните дейности на сдружението по подготовка, реализиране и последващи дейности по проекта, както и за изпълнение на всички задължения на изпращаща организация, според изискванията на ръководството на програма "Еразъм+". Предвидената сума ще бъде използвана и за да покрие разходите за пощенски такси, такси за банкови трансфери, разпространение на резултатите и други административни разходи свързани с организирането на пътуването и др. 


Краен срок за записване: 19.08 2022 г.

За да кандидатствате, пишете ни на team@canyou.info


Повече информация в прикачения файл :