Младежки обмен ”Old traditions, new ideas” в Словения

Младежки обмен "Old traditions, new ideas" 

Кога: 11-19 Ноември 2022 г.
Къде: Tesanovci, Словения

Брой участници: 7 младежи на възраст 18-30 + 1 групов лидер (18+)

Профил на участниците
Младежи:с интерес към предприемачеството и развитието на местен бизнес;
с желание да научат повече и развият предприемаческия потенциал в себе си;
с добро владеене на английски език;

Основни цели на проекта:
1. Повишаване на осведомеността за съществуващите предимства в по-малките населени места
2. Предоставяне на умения за идентифициране на бизнес възможности в по-малките населени места и нови идеи
3. Укрепване на творческия и предприемачески дух на участниците
4. Развитие на нови лични, граждански и предприемачески умения.
5. Подпомагане на маргинализирани млади хора и насърчаване преодоляването на местната безработица

Младежките проекти по програма Еразъм+ се основават на неформални образователни методи, включително презентации, дейности на открито, обучение по предприемачество и т.н. Дейностите по проекта ще включват подготовка, въведение, взаимно опознаване, пленарни и групови семинари, ролеви игри, дейности на открито, междукултурни вечери, рефлексия и др.
Очаквани крайни продукти: колекция от бизнес планове, приложими на местно ниво в по-малки населени места.

Важно за всички желаещи да участват: 

1. По програма Еразъм+ се покриват 100% от разходите за настаняване и храна, а транспортните разходи се възстановяват след края на проекта, при изпращане на оригинални транспортни документи.  

2.След одобрение, участниците заплащат такса към сдружение "Ти можеш ли" в размер на 25 евро. Таксата се използва за административните дейности на сдружението по подготовка, реализиране и последващи дейности по проекта, както и за изпълнение на всички задължения на изпращаща организация, според изискванията на ръководството на програма "Еразъм+". Предвидената сума ще бъде използвана и за да покрие разходите за пощенски такси, такси за банкови трансфери, разпространение на резултатите и други административни разходи свързани с организирането на пътуването и др. 

Краен срок за записване: 

За да кандидатствате, пишете ни на team@canyou.infoПовече информация в приложения файл: