Младежки обмен ALTERNATIVE WAYS AND DIGITALISATION FOR TACKLING SOCIAL MEDIA ADDICTION - в Турция
Какво: Младежки обмен по програма Еразъм+
Кога:   19 - 27 май 2024г.
Къде: Köyceğiz, Мугла, Турция.
Кой може да участва:  5 младежи (на възраст 18-25 години) и 1 групов лидер (25+)

Проектът е насочен към младежи, които не са наясно с недостатъците и естеството на социалните медии. В днешно време хората използват интернет пространството, дори и да се намират в една и съща среда. Това е нож с две остриета, тъй като дори ако тези сайтове и цифрови инструменти предлагат нови портали за развлечение, общуване, образование, социално взаимодействие, от друга страна, трябва да се има предвид, че неограничената им ангажираност с цифровите медии води до сериозни проблеми. В този контекст може да се счита, че хората, особено младите, живеят виртуален живот. 
Според изследвания прекомерната употреба на социалните медии причинява депресия, социална тревожност, по-ниска удовлетвореност от живота, лоши академични резултати, психофизически проблеми, пристрастяване, кибертортормоз.

Цели и на проекта: 
- повишаване на осведомеността относно прекомерното и неправилно използване на социалните медии;
- подобряване на цифровите умения;
- проучване на алтернативни начини за прекарване на времето, вместо в социалните медии;
- повишаване на осведомеността относно кибертормоза;
- подобряване използването и ефективното управление на времето си онлайн;
- включване на групи в неравностойно положение и предоставяне на възможности за тях;
- подобряване на комуникационните/езиковите умения, личностното развитие, социалната хармония, иновациите и творчеството;
- осигуряване на възможности за междукултурно разбирателство/европейско гражданство.

Бюджет за пътуващи от България:  320 евро със зелено пътуване (пътуване, при което за основната част от пътуването се използват транспортни средства с ниски емисии, като например автобус, влак или съвместно ползване на автомобил)
Участниците ще бъдат настанени в общи стаи, разделени по пол, в Tango Pension в Köyceği, Турция.


Важно за всички желаещи да участват: 

1. По програма Еразъм+ се покриват 100% от разходите за настаняване и храна, а транспортните разходи се възстановяват след края на проекта, при изпращане на оригинални транспортни документи.  

2. След одобрение, участниците заплащат такса към сдружение "Ти можеш ли" в размер на 25 евро, преди заминаване. Таксата се използва за административните дейности на сдружението по подготовка, реализиране и последващи дейности по проекта, както и за изпълнение на всички задължения на изпращаща организация, според изискванията на ръководството на програма "Еразъм+". Предвидената сума ще бъде използвана и за да покрие разходите за пощенски такси, такси за банкови трансфери, разпространение на резултатите и други административни разходи свързани с организирането на пътуването и др. 


За да кандидатствате, моля, попълнете регистрационната форма ТУК

За повече информация, изтеглете информационният пакет за проекта тук: