Младежки обмен Enjoying Europe - в Испания

Кога: 23 - 31 Май 2023 
Къде: Пуенте Хенил, Кордоба, Испания
Брой участници:  7 младежи на възраст 18 - 30 + 1 групов лидер (18+)

Идея на проекта е да се насърчи и да създаде алтернативен стил на прекарване на свободното време на младежите и младежките групи.

Основни цели:
- Да подобри емоционалната интелигентност чрез самоосъзнаване, увереност, емпатия и други социални умения;
- Да повиши самочувствието и самоувереността;
- Подобряване и насърчаване на комуникацията между млади хора от различни места и култури.

Бюджет за пътуващи от България: 360 euros

Важно за всички желаещи да участват: 

1. По програма Еразъм+ се покриват 100% от разходите за настаняване и храна, а транспортните разходи се възстановяват след края на проекта, при изпращане на оригинални транспортни документи.  

2. След одобрение, участниците заплащат такса към сдружение "Ти можеш ли" в размер на 25 евро, преди заминаване. Таксата се използва за административните дейности на сдружението по подготовка, реализиране и последващи дейности по проекта, както и за изпълнение на всички задължения на изпращаща организация, според изискванията на ръководството на програма "Еразъм+". Предвидената сума ще бъде използвана и за да покрие разходите за пощенски такси, такси за банкови трансфери, разпространение на резултатите и други административни разходи свързани с организирането на пътуването и др. 

За да заявите своето място, моля попълнете бланката за кандидатстване -> https://docs.google.com/forms/d/16GdsVsgN5qc3D8dvkuxqAGcuDdcV-aDq5R4Wh1oygI0/edit
Д
опълнително информация за проекта може да откриете в информационния пакет: