Младежки обмен "INFOPRENEUR IN POSTPANDEMIC ERA" в Румъния


Младежки обмен "INFOPRENEUR IN POSTPANDEMIC ERA" 

Кога:
5-14 октомври 2022 г.
Къде: Сарата Монтеору-Бузау, Румъния
Брой участници: 4 младежи на възраст 17-25 + 1 групов лидер (18+)

Профил на участниците
Младежи:
  • с интерес към предприемачеството и развитието на "зелен" бизнес;
  • с желание да научат повече и развият предприемаческия потенциал в себе си;
  • с добро владеене на английски език;
​Основни цели на проекта:

1. Повишаване на предприемаческия потенциал на млади хора, които се намират извън системите на заетост, образование или обучение за започване и развитие „зелени“ бизнеси.
2. Укрепване на техния творческия и предприемачески дух.
3. Развитие на нови лични, граждански, дигитални и предприемачески умения.
4. Повишаване на капацитета на младежите за изграждане и прилагане на „зелени бизнес планове“.

Младежките проекти по програма Еразъм+ се основават на неформални образователни методи, включително презентации, дейности на открито, обучение по предприемачество и т.н. Дейностите по проекта ще включват подготовка, въведение, взаимно опознаване, пленарни и групови семинари, ролеви игри, дейности на открито, междукултурни вечери, рефлексия и др.
Очаквани крайни продукти: колекция от бизнес планове, приложими в зеления сектор на икономиката.


Важно за всички желаещи да участват: 

1. По програма Еразъм+ се покриват 100% от разходите за настаняване и храна, а транспортните разходи се възстановяват след края на проекта, при изпращане на оригинални транспортни документи.  

2.След одобрение, участниците заплащат такса към сдружение "Ти можеш ли" в размер на 25 евро. Таксата се използва за административните дейности на сдружението по подготовка, реализиране и последващи дейности по проекта, както и за изпълнение на всички задължения на изпращаща организация, според изискванията на ръководството на програма "Еразъм+". Предвидената сума ще бъде използвана и за да покрие разходите за пощенски такси, такси за банкови трансфери, разпространение на резултатите и други административни разходи свързани с организирането на пътуването и др. 

Краен срок за записване: 5 септември 2022 г.

За да кандидатствате, пишете ни на team@canyou.infoПовече информация в приложения файл: