Младежки обмен STAY Alert Europe в Германия
Какво: Младежки обмен по програма Еразъм+
Кога:   28 април - 07 май 2024г.
Къде: Hirschluch, Германия.
Кой може да участва:  4 младежи на възраст между 17 и 26 годишна възраст и 1 групов лидер (18+)

ВАЖНО! Преди провеждането на младежкия обмен ще бъде проведена предварителна среща на груповите лидери (+1 участник) с цел запознанство и предварително запознаване с темата. 
Предварителната среща ще се проведе от 12-14-и април 2024 г. 

Присъствието на груповият лидер е задължително! 
"STAY Alert Europe: Sensitive, Tolerant, Aware Youth" е международен проект на три етапа, който събира 40 млади хора на възраст от 17 до 26 години от 8 държави (Германия, Полша, България, Латвия, Украйна, Грузия, Кипър и Йордания). 


Цели и на проекта: 
  • Създаване на  пространство за повишаване на осведомеността на младите хора относно концепциите за насилствена радикализация и екстремизъм, процесите и рисковете, водещи до тях.
  • Овластяване на младите хора да противодействат на насилствената радикализация и екстремизъм на индивидуално и общностно ниво чрез ненасилствени дейности и действия, със специален фокус върху бежанските и мигрантските общности. 
  • Запознаване с основни понятия, предизвикателства, динамика на тези теми, както и усилията на Европейския съюз и съседните на ЕС държави да се борят с тях по мирен начин.


Благодарение на участието на младежите в обмена, те ще повишат осведомеността и знанията си за настоящите тревожни тенденции като: 
  • ксенофобия;
  • екстремизъм;
  • радикализация;
  • дискриминация на мигранти/бежанци/търсещи убежище


Бюджет за пътуващи от България: 275 евро
Участниците ще бъдат настанени в общи стаи, разделени по пол, в Hirschluch, House Güldene SonneВажно за всички желаещи да участват: 

1. По програма Еразъм+ се покриват 100% от разходите за настаняване и храна, а транспортните разходи се възстановяват след края на проекта, при изпращане на оригинални транспортни документи.  

2. След одобрение, участниците заплащат такса към сдружение "Ти можеш ли" в размер на 25 евро, преди заминаване. Таксата се използва за административните дейности на сдружението по подготовка, реализиране и последващи дейности по проекта, както и за изпълнение на всички задължения на изпращаща организация, според изискванията на ръководството на програма "Еразъм+". Предвидената сума ще бъде използвана и за да покрие разходите за пощенски такси, такси за банкови трансфери, разпространение на резултатите и други административни разходи свързани с организирането на пътуването и др. 
За да кандидатствате, моля, попълнете регистрационната форма тук

За повече информация, изтеглете информационният пакет за проекта тук: