Младежки обмен TIME TO GAMIFY - в Италия

Кога: 22 - 31 Юли 2023 
Къде: Карфици, Италия
Брой участници:  4 младежи на възраст 18 - 25 + 1 групов лидер (18+)

Идеята на проекта е да  насърчи младежите да станат по активни, доброволци и отговорни граждани. Участниците ще имат възможност да подобрят своите подходи за учене, които са базирани на игри.

​Основни цели:
-  Да се обсъдят концепциите за игровизация и обучение чрез игри;
- Да се определи добавената стойност за участниците от прилагането на елементи на игрови дизайн в тяхното ежедневие, кариера и учебен процес;
-  Да разберат разликите между геймификацията и обучението чрез игри;
- Да се споделят игровизирани инструменти и инструменти, които помагат за игровизиране на учебния опит;
- Да се запознаете с най-добрите игрови практики и да изпитате тяхното предимство пред "традиционните" учебни преживявания;Очакваните крайни резултати от проекта...
Участниците ще възможнот да:
- споделят междукултурни знания;
- подобрят уменията си и да окажат осезаемо въздействие върху обществото;
- научат нови методи за учене чрез игри и игровизация на съществуващи методи с помощта на неформалното образование;


Настаняване: http://www.comune.carfizzi.kr.it/index.php?action=index&p=585&art=102

Бюджет за пътуващи от България: 235 euros


Важно за всички желаещи да участват: 

1. По програма Еразъм+ се покриват 100% от разходите за настаняване и храна, а транспортните разходи се възстановяват след края на проекта, при изпращане на оригинални транспортни документи.  

2. След одобрение, участниците заплащат такса към сдружение "Ти можеш ли" в размер на 25 евро, преди заминаване. Таксата се използва за административните дейности на сдружението по подготовка, реализиране и последващи дейности по проекта, както и за изпълнение на всички задължения на изпращаща организация, според изискванията на ръководството на програма "Еразъм+". Предвидената сума ще бъде използвана и за да покрие разходите за пощенски такси, такси за банкови трансфери, разпространение на резултатите и други административни разходи свързани с организирането на пътуването и др. 


За да кандидатствате, пишете ни на team@canyou.info