Младежки обмен - "WHATS THAT BUZZ, TELL ME WHAT WAS HAPPENING” в Румъния

Младежки обмен "WHAT’S THAT BUZZ, TELL ME WHAT WAS HAPPENING” 

Кога: 14 – 24 Ноември 2022 г.
Къде: SARATA MONTEORU–BUZAU, Румъния
Брой участници: 4 младежи на възраст 18-25 + 1 групов лидер (18+)


Проектът се осъществява в контекст, в който медиите от всякакъв вид са заляти от фалшиви новини, които предизвикват паника, объркване, конфликти, нападения срещу личността, дискриминация и т.н. Целта на проекта е да се повиши степента на отговорност на младите хора да се справят и да различават фалшивите новини.

Основните цели са:
1. Засилване на способността за разпознаване на фалшиви новини и борбата с тяхното разпространение.
2. Повишаване на отговорността на участниците за поведението им в обществото и социалните мрежи, за премахване на речта на омразата породена от фалшиви новини.
3. Стимулиране на креативността на участниците за генериране на инструменти и решения за предотвратяване на последиците от фалшивите новини.

Методологията се основава на неформалното образование, практическото обучение и ученето чрез преживяване и е създадена заедно с младите хора, адаптирайки методите, практикувани в други проекти, към конкретните условия


Важно за всички желаещи да участват: 

1. По програма Еразъм+ се покриват 100% от разходите за настаняване и храна, а транспортните разходи се възстановяват след края на проекта, при изпращане на оригинални транспортни документи.  

2.След одобрение, участниците заплащат такса към сдружение "Ти можеш ли" в размер на 25 евро, преди заминаване. Таксата се използва за административните дейности на сдружението по подготовка, реализиране и последващи дейности по проекта, както и за изпълнение на всички задължения на изпращаща организация, според изискванията на ръководството на програма "Еразъм+". Предвидената сума ще бъде използвана и за да покрие разходите за пощенски такси, такси за банкови трансфери, разпространение на резултатите и други административни разходи свързани с организирането на пътуването и др. 


За да кандидатствате, пишете ни на team@canyou.infoПовече информация в приложения файл: