Обучителен курс ,, Positive discipline''

Обучителен курс за младежки работници "Positive discipline"
 
Кога: 08 октомври - 16 октомври 2022 г.
Къде: София, България
 
Искаме да осъществим този проект, защото според нашия опит заинтересованите страни, които работят с младите хора трябва постоянно да надграждат уменията и знанията си, за да развиват ефективна и мотивираща учебна среда.
Идеята на проекта „Позитивна дисциплина“ е да даде възможност на младежките работници да практикуват и да се сдобият с ефективни инструменти, умения и знания как да управляват и подобряват голямото разнообразие от учебни среди, както физически, така и онлайн.

Общите цели на проекта са:
- Подкрепа на професионалното развитие на младежките работници за подготовката им с по-ефективни умения, знания и отношение;
- Създаване или допълнително подобряване на качеството на младежката работа на местно, регионално, национално, европейско и международно ниво чрез сътрудничество, оценка и насоки в техните дейности;
- Използване на неформално и самостоятелно обучение за младежки работници за насърчаване на свързаност, сътрудничество и активно гражданство;
- Подпомагане на мотивацията, изграждането на капацитет и компетентност на младежките работници чрез информални и неформални методи на преподаване, които насърчават размисъл, учене и споделяне на добри практики;
- Насърчаване на по-доброто разбиране на предизвикателствата, пред които са изправени младежките работници в ежедневната си работа с млади хора;

Всички участници трябва да са навършили 18 години. Трябва да могат да общуват на английски език, да са достатъчно мотивирани и готови да споделят собствен опит и знания за управление на разнообразието.

Ако желаете да се включите можете да попълните регистрационната форма на следния линк : https://forms.gle/8iJT6DXriUvaw353A. Очакваме вашите кандидатури за участие с удоволствие. 


За запитвания: team@canyou.info

Повече информация в приложения файл: