Обучителен курс "Safebook for Youth Workers", Италия

Обучителен курс "Safebook for Youth Workers"

Кога: 15-22 Ноември 2022 г.
Къде: Corato, Италия

Брой участници: 3 младежи на възраст 18 +

Профил на участниците
Обучителният курс е предназначен за младежки лидери, младежки работници,
обучители, учители, възпитатели, доброволци от НПО. В идеалния случай участниците са
участващи в младежка работа или обучение на млади хора ежедневно/седмично.
Основни цели на проекта:

​1. Да предостави на 27 младежки работници и преподаватели набор от нови образователни инструменти в областта на безопасността на младежите, фокусирайки се върху 2 сегмента: кибертормоз и психично здраве по време на COVID-19, чрез ново ръководство за безопасността “Safebook”.
2. Да предостави на младежки работници от европейски страни умения и знания за използване на концептуална снимка и видеоклипове като методи за работа в областта на младежката безопасност.
3. Свързване на млади хора от европейски страни с различен набор от умения и инструменти за насърчаване младежка култура на безопасност.


Младежките проекти по програма Еразъм+ се основават на неформални образователни методи, включително презентации, дейности на открито, обучение по предприемачество и т.н. Дейностите по проекта ще включват подготовка, въведение, взаимно опознаване, пленарни и групови семинари, ролеви игри, дейности на открито, междукултурни вечери, рефлексия и др.


Важно за всички желаещи да участват: 

1. По програма Еразъм+ се покриват 100% от разходите за настаняване и храна, а транспортните разходи се възстановяват след края на проекта, при изпращане на оригинални транспортни документи.  

2.След одобрение, участниците заплащат такса към сдружение "Ти можеш ли" в размер на 25 евро. Таксата се използва за административните дейности на сдружението по подготовка, реализиране и последващи дейности по проекта, както и за изпълнение на всички задължения на изпращаща организация, според изискванията на ръководството на програма "Еразъм+". Предвидената сума ще бъде използвана и за да покрие разходите за пощенски такси, такси за банкови трансфери, разпространение на резултатите и други административни разходи свързани с организирането на пътуването и др. 

Краен срок за записване: 

За да кандидатствате, пишете ни на team@canyou.infoПовече информация в приложения файл: