София, България - едномесечно приключение

Ти можеш ли
12 октомври - 12 ноември 2020
(включително дните за път)
София, България

ЗА КАКВО Е ПРОЕКТЪТ?

Проектът цели да подкрепи младежкия сектор. Участниците ще бъдат включени в младежка работа и организирането и планиването на събития. Те ще научат как да прилагат различни методи на неформално образование, техники от психологията и коучинг практики. Участниците ще водят сесии и уъркшопи по време на международен проект с младежки работници от различни европейски държави. 

С участието си в проекта доброволците ще научат нови умения, ще развият ключовите си компетенции и ще излязат извън зоната си на комфорт. Участниците ще влязат в ролята на обучител, младежки работник, ментор, приятел и ще им бъде даден шанс да опознаят и развият собствените си умения и да разкрият пълния си потенциал. 
 
КОИ СМЕ НИЕ?

"Ти можеш ли" подкрепя и инициира дейности насочени към образованието и развитието на индивидите и техния потенциал. Организацията използва разнообразни техники, методи и инструменти от неформалното образование, за да постигне целите си, в които коучингът играе основна роля. 
Екипът на "Ти можеш ли" осъществява трейнинги, уъркшопи, семинари и информационни събития на различни места по света и се старае да разпространява неформалното образование и ползите от него като инструмент за постигане на позитивни и устойчиви резултати. 

ТВОЯТ ПРОФИЛ КАТО УЧАСТНИК

• Интересуваш се от работа с младежи
• Готов си да проучиш различни неформални методи на образование
• Имаш лична мотивация и стабилни причини да участваш в проекта
• Искаш да разпространиш резултатите и да ги популяризираш в своята общност
• Имаш добро ниво на владеене на английски език  
• Години: под 30
 
Ако проявявате интерес, моля попълнете ФОРМУЛЯРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ. 

Краен срок за кандидатстване: 12.09.2020

За повече информация, прегледайте прикачения информационен пакет.