София, България - Еразъм+ трейнинг

Промяна в образователните дейности с цел креативност и удовлетвореност (TEACH) 
Предстои

София, България

ЗА КАКВО Е ПРОЕКТЪТ? 


Тренингът се състои от практически базирано обучение за хора, които се интересуват от работа с младежи. Чрез проекта участниците ще подобрят знанията си за прилагане на:
  • неформални методи на обучение;
  • онлайн платформи и технологии в образованието;
  • методи и практики от организационната психология;
Участниците ще развият собствените си умения за провеждане на ефективно обучение и достигане до целевата група. Работната програма на тренинга включва методи и инструменти за осигуряване на ефективен процес на обучение.

Участниците в обучението ще надграждат уменията и компетенциите си чрез преживяване и споделяне на опит едни с други - важен елемент за постигане на максимална ефективност и резултати. Тренингът се фокусира върху създаването на среда на доверие, при която участниците могат да поемат рискове, излизат извън занота си на комфорт и да обменят конструктивна обратна връзка. ръзка.

Ако проявявате интерес, моля попълнете ФОРМУЛЯРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ. 

Краен срок за кандидатстване: 23.08.2020