София, България - 3 месечен обмен (за англичани)

Can You 
23 септември - 28 декември 2020
(включително дни за пътуване) 
София, България

ЗА КАКВО Е ПРОЕКТЪТ?

Проектът цели да подкрепи деца и младежи в България от различни училища и детски градини, за да достигнат пълния си потенциал, да разкрият талантите си и да ги развият, да придобият нови умения и да излязат извън зоната си на комфорт. Като участник в проекта ще бъдеш ангажиран с различни трейнинги, инициативи и уъркшопи. Ще бъдеш в ролята на трейнър, младежки работник, ментор и приятел и ще имаш възможността да откриваш и развиваш собствените си умения и потенциал до максимум. 

Основни дейности по проекта са:
  • дискусионни групи и уроци по английски език с деца и ученици
  • участие в спортни дейности - развитие на моторно-двигателни умения
  • организация на различни събития
  • администрация на социални медии
  • осъществяване на личен проект
  • други училищни и работни дейности
КОИ СМЕ НИЕ?

"Ти можеш ли" подкрепя и инициира дейности насочени към образованието и развитието на индивидите и техния потенциал. Организацията използва разнообразни техники, методи и инструменти от неформалното образование, за да постигне целите си, в които коучингът играе основна роля. 
Екипът на "Ти можеш ли" осъществява трейнинги, уъркшопи, семинари и информационни събития на различни места по света и се старае да разпространява неформалното образование и ползите от него като инструмент за постигане на позитивни и устойчиви резултати. 

ТВОЯТ ПРОФИЛ КАТО УЧАСТНИК

• Интересуваш се от работа с деца и младежи
• Готов си да проучиш различни неформални методи на образование
• Имаш лична мотивация и стабилни причини да участваш в проекта
• Искаш да разпространиш резултатите и да ги популяризираш в своята общност
• Имаш добро ниво на владеене на английски език  

Ако проявявате интерес, моля попълнете ФОРМУЛЯРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ. 

Краен срок за кандидатстване: 06.09.2020

За повече информация, прегледайте прикачения информационен пакет.