София, България - 3 месечен обмен (за португалци/италианци)

Skills, Training, Activities, Resources - STAR
23 септември - 22 декември 2020
(включително дните за път)
София, България

ЗА КАКВО Е ПРОЕКТЪТ?

Проектът се състои от практически базирано обучение за хора, които се интересуват от работа с младежи. Чрез проекта участниците ще придобият знания и умения за прилагането на различни неформални методи на образование, организационна психология и коучинг практики. 

Основните дейности по проекта включват:
  • участие в образователни и училищни дейности (училища, детски градини, неформални организации)
  • работа с деца и ученици 
  • спортни дейности - развиване на моторно-двигателни умения
  • организация на различни събития
  • работа със социални медии и дейности за разпространение на резултати
  • реализиране на собствен проект
  • други училищни и работно ориентирани дейности
КОИ СМЕ НИЕ?

"Ти можеш ли" подкрепя и инициира дейности насочени към образованието и развитието на индивидите и техния потенциал. Организацията използва разнообразни техники, методи и инструменти от неформалното образование, за да постигне целите си, в които коучингът играе основна роля. 
Екипът на "Ти можеш ли" осъществява трейнинги, уъркшопи, семинари и информационни събития на различни места по света и се старае да разпространява неформалното образование и ползите от него като инструмент за постигане на позитивни и устойчиви резултати. 
 
Ако проявявате интерес, моля попълнете ФОРМУЛЯРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ. 

Краен срок за кандидатстване: 30.08.2020

За повече информация, прегледайте прикачения информационен пакет.