“Face to Face” Младежки обмен в Румъния

Младежки обмен „FACE TO FACE”
Кога: 6 -15 октомври 2021
Къде: Монтеору и Бузау, Румъния
Участници: 4 младежи (18-25 години) + 1 лидер
 

Проектът включва 40 участници от 8 европейски държави - България, Хърватия, Гърция, Италия, Латвия, Литва, Испания и Румъния.

Целта на проекта е да се повишат компетенциите на младите хора при кандидатстване за работа, с фокус подготовката им за интервю „лице в лице” като основно и последно средство за оценяване в процеса на  кандидатстване.

Основните цели на проекта са:
  • да установи и развие специфични компетенции, полезни при подготовката и провеждането на интервю за работа
  • да се създаде по-добра информираност и разбиране за структурата на интервюто за работа и изискванията на работодателите
  • да се прилагат на практика иновативни техники и успешни модели при интервюта “лице в лице”, чрез неформални методи на обучение като игри, презентации, ролеви игри и симулации, семинари, създаване на видео

Ако искате да участвате, свържете се с нас на denitsa@canyou.info  или team@canyou.info. 
 
По-долу можете да намерите по-подробна информация за проекта.