Oбучителен курс “QM - ESC” в Словакия

Международен обучителен курс “QM - ESC” - – Quality Measures in the European Solidarity Corps
23 август - 1 септември 2021 г.
Кисак, Словакия
Брой участници: 3

 
Обучителният курс има за цел да помогне на участниците да развият умения и компетенции на „коуч“ в сферата на работа с младежи и по-късно да ги приложат в работата си. Участниците, завършили обучителния курс и допълнителните 80 часа работа от вкъщи, ще получат сертификат Rescogita OU от естонската компания „Res Cogita“, която е партньор в проекта.
 
Курсът е насочен към учители, терапевти, психолози, младежки работници, младежки лидери или офис служители, които имат активна обучителна роля в работа с младежи. Участниците трябва да са на възраст над 18 години, да владеят английски и да са мотивирани да работят усилено.
 
Първата половина от обучението ще бъде фокусирана върху развитието на творческа нагласа и самочувствие, нужни за коучинг практиките. Второто половина ще се съсредоточи върху представянето на „коучинг“ инструменти и тяхното практикуване.
 
Проектът ще се осъществи в село Кисак в Словакия. Мястото е извън града, ще бъдете заобиколени от природа.
Всеки участник трябва да заплати такса за участие в размер на 30 евро при пристигане.

 
Ако обучението ви харесва и искате до участвате, моля, изпратете ни CV на denitsa@canyou.info или team@canyou.info до 30.07.2021.
 
 
По-подробна информация за проекта е налична в информационния пакет по-долу.