"Why me" Младежки обмен в Румъния

Младежки обмен „Why me”
Кога: 18 -27 ноември 2021
Къде: Монтеору и Бузау, Румъния
Участници: 4 младежи (18-25 години) + 1 лидер

 
Проектът включва 40 участници (32 младежи и 8 ръководители на групи) от 8 европейски държави: България, Кипър, Италия, Латвия, Литва, Полша, Испания и Румъния.

Целта на проекта е да засили нивото на действие на младите хора за справяне с причините и последствията от явлението „кибертормоз“.

Основните цели на проекта са:

1. Повишаване нивото на отговорно поведение при използването на интернет и социалните мрежи на 41 участника за 8 дни за премахване на причините за „кибертормоз“

2. развитие на граждански и лични компетенции за 41 участници от 8 държави, необходими за прилагане на интервенционни мерки за борба с последиците от „кибертормоза“ в 8 общности

3. Стимулиране и насърчаване на креативността на младите участници в предоставянето на решения за смекчаване на въздействието на „кибертормоза“ на ниво агресор, свидетел и жертва и намаляване на броя на инцидентите в 8 -те общности след 4 месеца от мобилността.

Ако искате да участвате, свържете се с нас на denitsa@canyou.info  или team@canyou.info. 
 
По-долу можете да намерите по-подробна информация за проекта.