Доброволчество

Европейски Корпус за Солидарност и възможности за участие в доброволчески дейности. 

Какво е доброволчеството?

Доброволчеството предоставя възможност на младите хора да се включат в дейностите на различни организации и да доприесат за планирането и изпълнението на техните проекти, инициативи и кампании. Дейностите са насочени към преодоляване на обществени предизвикателства и търсене на решения в отговор на потребностите на местните общности. 

С участието си в доброволчески дейности младежите трупат полезен опит, умения и компетенции за тяхното лично, образователно, социално, гражданско и професионално развитие, което повишава пригодността им за заетост и активното им гражданство. 
Основни теми, засегнати в доброволческите дейности са:

​​
 • образование
 • социално приобщаване
 • младежки дейности
 • опазването на околната среда
 • екологични предизвикателства
 • други;


Какво е Европейски Корпус за Солидарност? 

Сдружение "Ти можеш ли" притежава Знак за качество за изпълнението на проекти по Европейски Корпус за Солидарност с номер 2019-1-BG01-ESC52-062218.
Проектите се разделят основно на два вида:
 • индивидуално доброволчество - от 2 до 12 месеца
 • доброволчески екипи - от 2 седмици до 2 месеца
Допустимата възраст за участие в проекти по Европейски Корпус за Солидарност е между 18 и 30 години. 

Проектите покриват разходите за:
 • международен транспорт на доброволеца
 • настаняване
 • изхранване
 • джобни
 • застраховка
 • езикова подготовка
Доброволческите проекти по Европейски Корпус за Солидарност представляват международно преживяване с кауза, което развива умения, компетенции, знания и нагласи, включвайки малдежите в солидарни дейности в подкрепа на средата и общността, в която се изпълнява проектът.  
Участие в доброволчески дейности? 

Сдружение "Ти можеш ли" осъществява дейности, кампании и инициативи на територията на България, в които всеки заинтересован може да се включи. 

Ако искаш да си активен участник в обществото и да допринесеш за средата, в която живееш, стани един от нашите доброволци!