Методика

Необятни възможности

Ранното развитие на двигателните качества при децата определя навиците им за здравословен начин на живот. Идеалният времеви прозорец за получаване на физически умения чрез разнообразни движения е във възрастта от 2 до 7 години. В този период малките деца имат безкраен капацитет за развитие и е ключово да се възползваме максимално от него. Гените са даденост и само началото на възможностите, а мозъкът се променя спрямо преживяванията, които му се предложат. Това ни мотивира да разработим програма за комбинирани спортни занимания, която да оползотвори потенциала на тези обуславящи бъдещото развитие на децата години.

Изпитана методология
В сърцето на Спортни игри “Ти можеш ли?” е методиката за развитие на детски двигателни умения motor skill learning (MSL). Революционната обучителна рамка от упражнения и игри е създадена от бившия професионален атлет и член на Швейцарския спортен комитет Доминик Чикет.

Водещи принципи на MSL са:
1. Натрупване на многостранни двигателни преживявания;
2. Създаване на широка основа на двигателната култура;
3. Развиване на разнообразни двигателни умения.

В програмата използваме и подходи от Монтесори и валдорфската педагогика: учене под форма на игра,
стимулираща среда, свобода и пространство, разбиране на правила и хармонично развитие на тяло, душевност и интелект.


Безценни постижения
Докато децата се забавляват и играят на воля в нашите часове, те успяват да:
​• развиват баланс, реакция, координация и ориентация;
• тренират своята издръжливост;
• придобиват сила и увереност в тялото си;
• изграждат самочувствие в техните способности;
• подобряват социалните и комуникационни си умения;
• разбират как да изразяват градивно емоциите си;
• формират позитивна асоциация с физическата активност;
• разпознават и владеят емоциите си.