Стажантите ни

Борислава е изключително мотивирана и амбициозна млада дама. Радваме се изключително много, че се включи в екипа ни в Комуникация и разпространение на дейностите! Очакваме с нетърпение 6 успешни месеца. 
Митко има много опит в дейности свързани с личностно развитие и умения на 21ви век. Митко се включи в екипа ни, за да подкрепи развитието на академията за млади хора, въз основа на опита, знанията и мотивацията си!
Христо Тилев учи Архитектура и има интерес да работи в сферата на спрта и здравето. Христо има опит в работа с дечица и вярва, че насърчаването на здравето именно в младото поколение е ключово. 
​Подкрепата на Европейската комисия за производството на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява мненията само на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.