За Младежи

Какво правим с любов?

- Преживявания, които променят съдби! 
- Обмени, обучения, инициативи, които подкрепят младежките мечти да станат реалност!
Програма "Еразъм +"

  • младежки обмени
  • професионални обучения
"Европейски корпус за солидарност"
  • доброволчески проекти
  • инициативи
  • кампании
Работилници

  • учене чрез преживяване
  • дейности за малки и големи
Обучения

  • обучения с практическа насоченост