Младежко участие в проект "Клуб за умения"


На 01.06.2022 група ентусиазирани младежи  стартираха изпълнението на Проект „Клуб за умения“, с номер: 2022-1-BG01-ESC30-SOL-000060752.

Проектът е финансиран по Програма „Европейски корпус за солидарност“,  дейностите на този проект даде възможност на младежите да комуникират и да се занимават с различни дейности свързани с личностното и кариерното им развитие, а от друга страна да се отпуснат в средата на млади преподаватели, като това ще помогне за благоприятното развитие на проекта и постигането на всички цели. 


Благодарение на Проекта младежите подобриха своите умения да:
• рефлектират върху силните и слабите си страни като придобият увереност и желание за развитие;
• Подобрят своите умения за академично, професионално, кариерно и личностно реализиране като създават връзки помежду си и заедно вървят в една посока;
• Представят себе си уверено и със самочувствие пред разнородна публика, подобрят комуникационните си умения, научат се да се адаптират в различни среди, да са толерантни и солидарни;
• артикулират академични, професионални, кариерни и лични цели;
• станат по-ефективни, независими и уверени в работата/обучението си;
• търсят, използват и създават възможности за развитие;
• Развият положително отношение към ученето през целия живот
Радваме се, че има толкова млади и ентусиазирани младежи, които искат да подобрят и дадат възможности на други младежи да преследват целите си!Повече информация за проекта можете да видите тук!