За нас

Стартирахме през 2013-та година, за да подкрепяме деца и младежи да развиват уменията и личните си качества.

Работим неуморно, защото вярваме в таланта, уменията и потенциала на всеки човек! 

Вярваме в силата на неформалното образование за надграждане на умения, разгръщане на потенциала и постигане на личните цели.

Реализирахме 93 проекта, участваха над 5000 младежи, достигнахме до 18 страни​​!

Може следващият да си ТИ!

Запознай се с нас. :)