Екип

ВЕРОНИКА САМОКОВЛИЙСКИ - Председател на сдружение „Ти можеш ли“

Вероника е експерт в областта на личностното развитие, професионалното ориентиране и изграждането на „меки“ умения и ключови компетенции. Партньор е в организация, активна в сферата на образованието и професионалното развитие, чиито дейности са отличени с наградата на Euroguidance за добри практики в кариерното консултиране и ориентиране. Има богат опит в управлението и изпълнението на европейски проекти. В практиката си като обучител, реализира обучения на теми като предприемачество, коучинг, личностно и професионално развитие, внедряване на иновативни и неформални методи в образователната система. Сертифициран преподавател е по метода Валдорф. 

Вероника е сертифициран коуч и от 2018 година заема длъжността директор „Комуникации“ в Международната коуч федерация в България. Обучител е на учители към образователната платформа Уча.се. Също така е ангажирана с организацията на Международен фолклорен фестивал „Витоша“ в ролята си на Координатор комуникации и проекти. Част е от Лидерската академия на Съвета на жените в бизнеса в България и е един от лиазоните на екипа на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. 

Вероника разполага с богат международен опит. Обучавала се е в различни европейски страни и се дипломира в две специалности Международни отношения и Финанси. Обучава се в магистърска програма по "Организационна и социална психология". През 2018 години работи в Лондон, Англия в компания за надграждане и развитие на умения в партньорство с изпълнителния директор, където развива организационната култура и внедрява коучинг и други практики. Вероника е участвала като лектор и модератор на международни конференции и семинари.

Вероника участва активно в доброволчески дейности в сферата на образованието, културата и младежкия сектор и е ментор по различни програми и проекти.

Какво прави? – Вдъхновява младежи да превръщат мечтите си в цели, които да преследват и постигат.

Защо? – защото влага сърцето си във всичко, с което се захване, защото обича работата си и защото вярва, че всеки човек може да постигне и невъзможното.
ПОЛИНА СПАСОВА - Координатор "Международни проекти"


Полина е кариерен консултант и коуч. От 2010 година Полина работи в сферата на образованието като има международен опит във фирми като PwC и Lehman Brothers в Лондон. В PwC London, Полина работи в отдела Обучения и развитие на човешките ресурси, където отговаря за развитието на меките умения на служителите, както и за личностното им усъвършенстване.

Полина вярва в силата на образованието и в това, че самите ние сме лидерите на нашия собствен живот и всичко зависи от нас. Полина е работила по международни проекти с училища и университети от цял свят. От 2013 година е обучител като се занимава с водене  и фасилитиране на обучения за младежи и преподаватели.

Полина използва различни коучинг методологии в преподаване като има много опит с неформалното образование. Води и обучения за обучители.

Разполага с опит в корпоративния сектор и в работата с екипи. Занимава се с внедряване на иновативни практики и методи в работата на компании за повишаване на ефективността и продуктивността им на екипно ниво. Има опит, както в България, така и в чужбина.

Полина има дългогодишен опит в управлението и изпълнението на проекти с европейско и международно финансиране. Ментор е в различни програми за професионално развитие и лидерство. Реализира проекти по Европейската доброволческа служба.

Полина е сертифициран асистент-преподавател по метода Монтесори

Какво прави?- Полина се занимава с кариерен коучинг на младежи, като работи и с индивидуални и с групови клиенти, и е изпълнявала различни обучения по темата, както с младежи, така и с преподаватели.         

В какво вярва? - В силата на всеки един от нас да постигне това, което иска. Вярва, че всеки има свой собствен път, който да намери и цели, които да реализира и въпросът не е дали Можеш или Не можеш, а дали Искаш или Не искаш.

Защо?- Защото всеки един от нас е уникален, неповторим и страхотен!

ДЕНИЦА ЙОРДАНОВА - Координатор ,, Международни проекти''

Деница е участвала в множество доброволчески проекти и инициативи в България и чужбина. Тя е планирала и организирала различни събития като младежки обмени, езикови, художествени и спортни дейности за деца, инициативи за набиране на средства, кампании за обществена информация и мултикултурни базари и други.

Деница има магистърска степен "Мениджмънт на услуги и организации за неформално образование", което й дава възможност да участва активно в различните динамични и иновативни дейности на сдружение "Ти можеш ли". Нейните знания и компетенции включват различни практики на неформално образование, вдъхновени от иновативни подходи в преподаването и ученето, както и стремежът към култивиране на креативно мислене в интерактивна образователна среда. 

Чрез своята работа и проекти Деница се стреми да даде възможност на младите хора да обогатят и развият своите знания, умения, компетентности и адаптивност в мултикултурна среда. Тя се ангажира да използва добри модели и практики за неформално и  информално образование, с които да вдъхнови младите хора да бъдат ентусиазирани за бъдещето си и готови да работят умно, за да постигнат целите си.
Миряна Гатева - стажант по проект "Предай нататък"

Миряна е студент по португалска филология в Софийски университет "Св. Климент Охридски". През целия си живот се занимава с различни езици, а сега специализира в областта на педагогиката. 

Тя е детски учител по английски език в "Сигма 2000 Фарос" ЕООД. Има дългогодишен опит като асистент в различни програми за психологическо обучение на тийнейджъри, което ѝ е дало ценни познания в общуването и разбирането на хора от различни възрастови групи, култури и среди. 

През 2022 г. пътува по програма "Еразъм+", което още повече събужда страстта ѝ към себеанализа, излизането от зоната на комфорт и връзката с другите хора. 

Участва в разработването и изпълнението на проекта "Предай нататък", който се фокусира върху запознаването на младежите в България с кръговата икономика и устойчивостта. С работата си тя се стреми да създаде мотивираща и безопасна среда, в която всеки да има възможност да мечтае, да се развива и да бъде себе си, докато учи и се забавлява.
Георги Тотевстажант по проект „Предай нататък“

Георги е бил ученик до 10-ти клас в ЧЕГ „Проф. Д-р. Васил Златарски“ с профил чужди езици от където се е сдобил с English IGCSE Certificate. За последните си две години той учи в 97СУ „Братя Миладинови“ с профил Информатика.

Георги пътува по два проекта на Еразъм+ през 2021 година, където той открива неговия интерес към младежки проекти. Сега той участва по проект „Предай нататък“. Проекта се фокусира основно на кръговата икономика