Настолна игра Connectication


Какво е “Connectication”? 
“Connectication” е увлекателна и образователна настолна игра, която има за цел да научи деца на възраст от 9 до 13 години на важни житейски умения, основани на здравословни взаимоотношения и добър характер.

​*Играта е налична на български и английски език и може да бъде изтеглена напълно безплатно.

Каква е целта на настолната игра?
Чрез играта “Connectication” децата се научават как да показват възхищение и признателност, да решават проблеми и да намират решения за различни ситуации, да се саморегулират при силни емоции, да разпознават емоциите си, да си сътрудничат и да общуват ефективно с другите.

...Но “Connectication” е нещо повече от обикновена игра. Тя включва и съвети за учителите и обучителните специалисти, които могат да се използват като постоянна отправна точка при справяне с разрушително поведение в класната стая или извън нея. Тези съвети са предназначени за редовен прочит и преглед, за да помагат на учителите да направляват децата по положителен и ефективен начин.


За кого е предназначена? 
Играта е предназначена за използване както от учители, така и от ученици в класната стая, но е и отличен справочник за родителите, които искат да насърчат здравословното общуване и уменията за решаване на проблеми у дома.
Следователно, ако търсите начин да помогнете на децата си да усвоят важни житейски умения по забавен и увлекателен начин, предложете им да играят на “Connectication”. С фокуса си върху автентичното общуванерешаването на проблеми и здравословните взаимоотношения тази игра със сигурност ще ви осигури часове забавление, като същевременно ще поощри ценни умения, които ще останат за цял живот.

Играта съдържа 7 тестета карти + книжка с инструкции. 
С тях може да се играе:
  • заедно или поотделно.
  • с индивидуални ученици или с група.

Играта е разработена по програма Еразъм+ KA210-YOU - Small-scale partnerships in youth.
Партньори по проекта:
България – Can You Association / New Opportunities
Гърция – EVENTURES
Португалия - Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria (AETSM)
Графичен дизайн: VBrand Visuals | @ vbrandvisuals
Илюстрации: Yana Tosheva @yana.t.art - Instagram


Всяко тесте е посветено на различна тема. 

ТЕСТЕ 1
 - Възхищение и признателност
ТЕСТЕ 2 - Решаване на проблеми
ТЕСТЕ 3 - Саморегулация
ТЕСТЕ 4 - Разпознаване на емоцията
ТЕСТЕ 5 - Сътрудничество и комуникация
ТЕСТЕ 6 - Игра “Приобщаващо Та-Бу”
ТЕСТЕ 7 - Препоръки за учители

Искам да разгледам играта под формата на booklet 

Искам да прочета инструкции как да принтирам играта 

Искам да прочета инструкции как да ламинирам вече принтираните карти 

Искам да изтегля играта на български: