Нашият опит

Train me (Обучи ме)
Train me (Обучи ме)

Неформални методи на образование за надграждане на умения и вдъхновение.

"Train me" се реализира с участието на 38 представители на младежкия сектор от 8 страни, които надградиха обучителните си способности, придобиха умения за работа с методи на неформално образование и почерпиха вдъхновение и мотивация за бъдещата си работа.

You Can (Ти можеш)
You Can (Ти можеш)

Коучинг култура в организацията - активно слушане, работа в екип, изграждане на среда на доверие.

Проектът "You Can" събра 38 млади специалисти от 8 страни, които надградиха уменията си за работа с младежи и екипи. Те се запознаха с коучинг компетенциите и приложението им в младежкия и корпоративния сектор.

Follow me (Последвай ме)
Follow me (Последвай ме)

Коучинг компетенции за индивидуална и групова работа.

"Follow me" се осъществи с участието на 13 държави и 42 участника, които придобиха коучинг компетенции, сред които изграждане на среда на доверие, осъществяване на ефективна комуникация, нива на слушане и как да слушаме активно, ролята на силните въпроси, целеполагане и проследяване на напредъка.

Social innovations (Социални Иновации)
Social innovations (Социални Иновации)

От идея към работещ бизнес модел - социалните иновации, които променят човешки съдби.

Проектът "Социални иновации" се реализира с 43 участници от 7 държави, които чрез учене чрез преживяване надградиха предприемаческите си умения, планираха устойчиви бизнес модели и подкрепиха развитието на социалното предприемачество.

TEACH
TEACH

В проекта "TEACH" се включиха 38 участника от 4 държави - България, Италия, Гърция и Румъния, които получиха практически знания за различни неформални методи на обучение, които могат да бъдат използвани при работа с младежи.

Толерантност
Толерантност

Толерантност е двугодишен проект за изграждане на капацитет по Еразъм плюс в младежката сфера, с цел насърчаване на човешките права чрез драма/театър и спорт.
Партньори по проекта са младежки организации от Румъния, Кения, Южна Африка, България, Сенегал, Италия.
Писатели от цял свят избраха толерантността за основна тема на своите драми, романи, поеми. Един пример, наблюдаван при нашето посещение в университета Kenyatta през юли 2021 г., е как студенти играят драма, написана от самите тях, на тема осъзнаване на толерантността в различните й аспекти.

GRASSROOTS SPORT FOR ALL
GRASSROOTS SPORT FOR ALL

Обучителен курс за младежки работници

STEP
STEP

„Стъпка напред'' е курс за обучение, организиран от Right Sway и финансиран от Програма Еразъм +.

Този курс за обучение е предназначен да гарантира, че получавате комбинация от набори от умения и инструменти за създаване на среда, която води до успех.

UNITED
UNITED

Using Non-formal Instruments for Tolerance, Education and Development