Нашият опит

TEACH
TEACH

В проекта "TEACH" се включиха 38 участника от 4 държави - България, Италия, Гърция и Румъния, които получиха практически знания за различни неформални методи на обучение, които могат да бъдат използвани при работа с младежи.

Social innovations (Социални Иновации)
Social innovations (Социални Иновации)

От идея към работещ бизнес модел - социалните иновации, които променят човешки съдби.

Проектът "Социални иновации" се реализира с 43 участници от 7 държави, които чрез учене чрез преживяване надградиха предприемаческите си умения, планираха устойчиви бизнес модели и подкрепиха развитието на социалното предприемачество.

Train me (Обучи ме)
Train me (Обучи ме)

Неформални методи на образование за надграждане на умения и вдъхновение.

"Train me" се реализира с участието на 38 представители на младежкия сектор от 8 страни, които надградиха обучителните си способности, придобиха умения за работа с методи на неформално образование и почерпиха вдъхновение и мотивация за бъдещата си работа.

You Can (Ти можеш)
You Can (Ти можеш)

Коучинг култура в организацията - активно слушане, работа в екип, изграждане на среда на доверие.

Проектът "You Can" събра 38 млади специалисти от 8 страни, които надградиха уменията си за работа с младежи и екипи. Те се запознаха с коучинг компетенциите и приложението им в младежкия и корпоративния сектор.

Follow me (Последвай ме)
Follow me (Последвай ме)

Коучинг компетенции за индивидуална и групова работа.

"Follow me" се осъществи с участието на 13 държави и 42 участника, които придобиха коучинг компетенции, сред които изграждане на среда на доверие, осъществяване на ефективна комуникация, нива на слушане и как да слушаме активно, ролята на силните въпроси, целеполагане и проследяване на напредъка.

STEP
STEP

„Стъпка напред'' е курс за обучение, организиран от Right Sway и финансиран от Програма Еразъм +.

Този курс за обучение е предназначен да гарантира, че получавате комбинация от набори от умения и инструменти за създаване на среда, която води до успех.