Be Young, Be Green - Youth Exchange (Младежки Обмен)

Този месец имахме огромното удоволствие да бъдем домакини и да проведем младежки обмен по програма "Еразъм+" на тема "Be Young, Be Green". Група от млади хора на възраст между 18 и 30 години от 8 държави: България, Австрия, Литва, Румъния, Испания, Словения, Украйна и Грузия, се събра, за да изследва сферата на екосъзнанието и зеленото предприемачество.

Проектът имаше за цел да създаде екосъобразбна общност, като насърчи развитието на екологично мислене, устойчиви бизнес практики и поощри споделянето различните преживявания и гледни точки.
Участниците се научиха как да придобиват и споделят знания и умения, подобрявайки своите социални способности за работа в екип и сътрудничество и развивайки чувство за отговорност и инициативност. 

Проектът даде възможност на участниците да придобият редица компетентности и знания, свързани с екопрактики, зелено мислене, социално и екологично предприемачество. Участниците получиха необходимите ресурси, за да станат активни поддръжници на опазването на околната среда и прилагането на екологосъобразни практики. Програмата наблегна развитието на меките умения, които са ценни както в личната, така и в професионалната сфера, и повиши способността на участниците да работят с различни групи хора.

​Целите на проекта са в съответствие с европейската стратегия за развитие.