Social emotional learning form of awareness - Training Course for Youth Workers

Този месец имахме огромното удоволствие да бъдем домакини и фасилитатори на обучителен курс за младежки работници по програма "Еразъм+" на тема "Социално-емоционално учене - форма на осъзнаване".

Срещнахме се с прекрасни хора от Испания, Гърция, Украйна, Полша, Северна Македония, Италия, Сърбия, Грузия, Словения, Румъния, Кипър, Португалия, Хърватия и Литва.

Идеята на проекта беше да се използват методи за неформално и информално учене, обучителни практики и ресурси, за да се представят на младежките работници ключови компетентности и умения, основани на петте основни области на социално-емоционалното учене (SEL) - самоосъзнаване, самоуправление, социална осъзнатост, умения за взаимоотношения, отговорно вземане на решения.


Проектът постигна следните цели:
  • Подпомагане на повишаването на квалификацията и професионалното развитие на компетенциите на работещите с младежи и специалистите по развитие на младежта, за да могат те да се справят с настоящите предизвикателства пред младите хора чрез качествени практики и методи.
  • Събра младежки работници от различни европейски държави, за да създаде общност от професионалисти в областта на младежкото развитие, които да се подкрепят взаимно и да обединят усилията си в създаването на проекти и дейности за младите хора.
  • Изгради капацитета за повишаване на уменията на организациите, работещи в младежкия сектор, и вдъхновяване на иновативни методи за работа с младежи.


Това се случи чрез дискусии, ролеви игри, споделяне на знания и участие във вълнуващи групови дейности, научихме чрез опит и практикувахме как да общуваме и да изграждаме взаимоотношения както със себе си, така и с останалите. Накрая всеки успя да отнесе частица от преживяното обратно в дома си и в работата си.