TC Positive Discipline

На 8 октомври 2022 година в град София, на фона на разнообразни култури и ярки личности, стартира проект „Позитивна дисциплина“, изпълняван от „Can you”, съфинансиран от програма Еразъм+.
По време на мобилността взеха участие младежки работници от България, Гърция, Хърватия, Португалия, Словакия, Испания, Румъния, Украйна, Франция, Мароко, Турция, Молдова, Албания, Унгария.

Методите, използвани по време на проекта, бяха неформални, а активното участие беше насърчено. В мобилността се включиха лицензирани психолози, които мотивираха участниците да изградят позитивно поведение към самите себе си. Успешно запознахме младежките работници с концепцията за позитивната дисциплина и нейната важност в днешно време. В продължение на няколко дни участниците се впуснаха в пътешествие на самопознание, сътрудничество и културен обмен, ръководени от принципите на позитивната дисциплина. Всеки ден се състоеше от различни дейности, като някои от подходите, които използвахме, са следните:

Когато участниците се събраха, въздухът се изпълни с нетърпение. Бяха споделени първоначални впечатления, както и лични анекдоти и размисли за позитивната дисциплина. Чрез интересни дейности, като ролеви игри, групови дискусии и презентации, бяха положени основите на проекта.  Неизменна част бяха и емоциите на участниците, подхода на възстановяване, театър на образите, път на потребностите и следобедите на саморефлексия.

Участниците навлязоха по-дълбоко в сферата на позитивната дисциплина. Бяха разгледани техники за решаване на проблеми, емоциите бяха разнищени и разбрани под умелото ръководство на фасилитаторите.

Дискусиите за баланса между добронамереността и категоричноста, като поведение заеха важна част от мобилността. Бяха споделени спомени, енерджайзърите предизвикаха смях, а творческите начинания доведоха до разработването на настолни игри.

С наближаването на края на курса на обучение участниците се сбогуваха с новооткритите си приятели. Емоциите им бяха големи, докато навлизаха в тънкостите на работата с младежи и възприемаха системни подходи към позитивната дисциплината. Сред атмосфера на благодарност и размисъл бяха разменени Youthpasses, разкрити тайните приятели и споделени прегръдки. Пътуването завърши със сърдечни усмивки, като всеки участник носеше в сърцето си частица от колективното преживяване.

Участниците създадоха трайни връзки и спомени, които надхвърлиха очакванията им. Когато си тръгваха, те оставиха след себе си наследство от позитивизъм и овластяване, готови да вдъхновят промяна в своите общности.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.


Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.