TC Positive Discipline

На 8 октомври стартира проект „Позитивна дисциплина“, изпълняван от „Can you”, съфинансиран от програма Еразъм+.
По време на мобилността взеха участие младежи от България, Гърция, Хърватия, Португалия, Словакия, Испания, Румъния, Украйна, Франция, Мароко, Турция, Молдова, Албания, Унгария.


Методът, по който се проведоха дейностите беше изцяло неформален, което даде възможност на участниците да се включат в дейностите , също така към мобилността се включиха лицензирани психолози, които дадоха възможност на участниците да изградят позитивно поведение в себе си. Главната цел на проекта беше да запознаем участниците с концепцията за позитивната дисциплина и колко е важна тя за нас в днешно време. Също така как определени методи могат да бъдат приложени в работата с младежи.