TRUTH (AND/OR) FAKE: breaking stereotypes - Младежки обмен

"TRUTH (AND/OR) FAKE: breaking stereotypes" - Младежки обмен, финансиран от Европейския съюз, бе проведен в Пловдив, България, 18.11 - 25.11 2023 г. 

Проектът включи участници от Италия, Турция, Украйна, Република Молдова, Унгария и България, като имаше за цел да даде възможност на младежите да се противопоставят на невярната информация, стереотипите и предразсъдъците.

Приключението се осъществи под формата на динамични дейности и културен обмен, насърчаващи критичното мислене, медийната грамотност и защитата в интернет. От проверка на факти до ролеви игри, всеки ден носеше нови прозрения и връзки.

Целите на проекта бяха постигнати чрез методите на неформалното обучение, повишавайки квалификацията на младежите и създавайки общност от хора, които се подкрепят взаимно. Проектът имаше за цел да подобри уменията на организациите в младежкия сектор, като вдъхнови иновативни начини за работа с младите хора.

Дискусиите, игрите и споделянето на знания обогатиха разбирането ни за медийната грамотност и цифровата безопасност. Чрез групови дейности практикувахме ефективна комуникация, изграждахме взаимоотношения и усъвършенствахме уменията си за критично мислене.

С приключването на проекта отнесохме вкъщи не само спомени, но и ценни умения за противодействие на неверните сведения, насърчаване на толерантността и допринасяне за по-чиста цифрова култура.

Благодарни за различните гледни точки и създадените приятелства, очакваме с нетърпение да приложим придобитите знания в нашите общности. До следващото приключение!
Нашите участници брейнстормваха идеи за бъдещи проекти, насочени към социалните мрежи, разпространението на фалшиви новини в тях и влиянието на технорогиите. Някои от най-добрите идеи бяха събрани в бюлетин и публикувани.