FOOTBALL FOR ALL (Футбол за всички)


"Футбол за всички: наръчник за приобщаване на маргинализирани групи"

Нашето сдружение имаше огромното удоволствие да се включи в дейностите на Аматьорска футболна лига (АМФЛ) - България, по проект "Футбол за всички" (Football for all) финансиран по програма "Еразъм+". 
Представяме ви чудесният наръчник за организиране на спортни дейности за социално включване, създаден в рамките на проекта, като резултат от колаборацията между организациите-партньори от Гърция, България, Словакия, Италия, Австрия и Румъния.

Наръчникът, като кулминация на това начинание, предлага инструментариум за организиране на подобни събития. От идеи за дейности до стратегии за успех, той служи като ръководство за всеки, който се стреми да насърчава социалното приобщаване чрез спорт. С фокус върху равенството, интеграцията и уважението, "Футбол за всички" създава прецедент за използване на спорта като инструмент за положителна социална промяна.

В своята същност "Футбол за всички" е отговор на необходимостта от приобщаващи дейности в спорта, особено за маргинализирани младежи като бежанци, имигранти, роми и млади хора, които не учат и не работят. В продължение на 18 месеца проектът улесняваше ежемесечните безплатни футболни дейности, като насърчаваше ангажираността и овластяването, независимо от социалния или културния произход на участниците.

Сред целите, които бяха постигнати, най-голям фокус бе поставен върху борба с расизма, дискриминацията и омразата чрез достъпен спорт за всички - и любители и професионалисти. Чрез футбола проектът успя да насърчи социалното приобщаване, активния начин на живот и взаимното разбирателство на различни маргинализирани групи от държавите-партньори. Чрез включването на местни и международни мрежи инициативата не само обогати общностите, но и възпита активна гражданска позиция за недискриминация сред участниците и доброволците.

​Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.


ИЗТЕГЛИ НАРЪЧНИКА ОТ ТУК: