Доброволците в културен календар

Проектът „Културен Календар“ на младежка група Витоша съвместно с Фондация просвета 21ви век успя да изгради една култура на уважение,на солидарност към всичко вече създадено и съществуващо в България. За нашите доброволци беше чест да вземат участие в изготвянето на фигурки от глина, като това е едно от традиционните занаяти, предаващ се от поколение на поколение в българският народ.