Наръчник за спортни организации

 
Нашите партньори от АМФЛ с радост искат да обявят, че наръчника за популяризиране на футбола в по-слабо развитите райони вече е готов! Това изчерпателно ръководство е резултат от съвместните усилия на спортните асоциации от Република Северна Македония, България, Словения, Румъния и Футболната асоциация на Браганса, Португалия.
 
Наръчникът обхваща всички необходими стъпки, свързани със стартирането на клуб или спортна организация, включително разработването на идеята за клуб, маркетинговата стратегия, финансовото управление и споделянето на добри практики от всички страни партньори. Той е ценен източник на информация за всеки, който се интересува от стартирането на клуб или спортна организация, и предоставя ръководство стъпка по стъпка, което помага да се гарантира успех.
 
Той  се основава на проучвания, анализи и споделяне на опит от спортни асоциации от множество държави. Той е доказателство за силата на международното сътрудничество и важността на споделянето на добри практики за насърчаване на футбола в по-слабо развитите райони.
 
Разработването на Наръчника беше ключова част от усилията на проекта за популяризиране на футбола в по-слабо развитите райони и за запознаване с добрите практики на спортните организации в по-слабо развитите райони. Успехът на проекта е доказателство за силата на международното сътрудничество и важността на съвместната работа за постигане на общи цели.
 
Надяваме се, че Наръчникът ще бъде ценен източник на информация за всеки, който се интересува от популяризирането на футбола в по-слабо развитите райони. Насърчаваме всички да се възползват от това изчерпателно ръководство и да го споделят с други хора, които могат да се възползват от него.
 
Ако искате да се възползвате от наръчника преведен на 5 езика, НАТИСНЕТЕ ТУК!

 
В заключение, завършването на Наръчника за популяризиране на футбола в по-слабо развитите райони е важен етап от проекта. Той е ценен източник, който предоставя цялата необходима информация и ресурси за стартиране на клуб или спортна организация. Гордеем се със съвместните усилия, положени за създаването на този Инструментариум, и се надяваме, че той ще помогне за популяризирането на футбола в по-слабо развитите райони през следващите години.
 
Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.