FOOTBALL FOR ALL (Футбол за всички)

Сдружение "Ти можеш ли" с удоволствие отбелязва присъствието на нашия екип на 9 футболни мача благодарение на инициативата на Аматьорска мини футболна лига (АМФЛ) - България, по проект "Футбол за всички", финансиран по програма "Еразъм+". Тези събития дадоха възможност за ангажиране и овластяване на местната общност. Футболът, в частност, се е доказал като универсален език, който надхвърля границите, обединявайки хора от различни среди и насърчавайки чувството за принадлежност.

Фокусирайки се върху маргинализирани групи, включително бежанци, имигранти, роми и NEET, тези мачове предоставиха платформа за сплотяване и приобщаване. Участниците отбелязаха личностно израстване и изградиха трайни връзки, като същевременно преодоляха бариери и стереотипи.

Тези срещи имаха широкообхватно въздействие, като укрепиха общностите и насърчиха по-приобщаващо общество. Чрез насърчаване на диалога и разбирателството те положиха основите на последваща социална промяна. 

В перспектива нашият екип остава ангажиран с използването на силата на положителната обществена промяна. Чрез непрекъснато сътрудничество и иновации ще се стремим да разширяваме възможностите за участие и просперитет на всички хора.

Изказваме благодарност на всички, участвали в осъществяването на тези мачове. Съвместно демонстрирахме трансформиращия потенциал на спорта!

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.