Действай и ВъздействайЗа нас е удоволствие да имаме шанс да работим със стажанти по проекта "Действай и Въздействай"
​​Дейностите по проекта Действай и въздействай са свързани с три ключови направление и дейности:
-Работа с дечица (2-7 години) насърчаваща здравословен начин на живот
-Работа с младежи насърчаваща социално предприемачество (16-30)
-Работа върху комуникация и разпространение на дейностите на Сдружението
Целта на проекта е да събере трима млади стажанти в организацията като им даде възможност да Действат и
да въздействат на различни нива и да се борят за решаването на важни проблеми, трупайки опит, умения и
придобивайки работна дисциплина.
Дейностите включват много елементи на обучение, за да помогнат на участниците да придобият подходящ опит
с оглед на развитието на компетентности, полезни за личностното, образователното, социалното, гражданското
и професионалното развитие.​Подкрепата на Европейската комисия за производството на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява мненията само на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.