Толерантност

Толерантност е двугодишен проект за изграждане на капацитет по Еразъм плюс в младежката сфера, с цел насърчаване на човешките права чрез драма/театър и спорт.
Партньори по проекта са младежки организации от Румъния, Кения, Южна Африка, България, Сенегал, Италия.

Проектът учи хората, че единственият начин да накараш някого да се почувства обичан е да спортуваш с него и да се опиташ да бъдеш на негово място за момент. Също така той ни дава възможност да разберем, че за да бъдем семейство, не е необходимо да споделяме фамилно име. Толерантността към човека до нас е повече от достатъчна, за да създадем семейство. Наред с това този проект ни убеждава успешно, че толерантността не означава приемане на неподходящо поведение, а че всеки заслужава да бъде третиран с уважение и на свой ред трябва да се отнася с уважение към другите.

Писатели от цял свят избират толерантността за основна тема на своите драми, романи, поеми. Един пример, наблюдаван при нашето посещение в университета Kenyatta през юли 2021 г., е как  студенти играят драма, написана от самите тях, на тема осъзнаване на толерантността в различните й аспекти.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.