Follow me (Последвай ме)

Коучинг компетенции за индивидуална и групова работа.

"Follow me" се осъществи с участието на 13 държави и 42 участника, които придобиха коучинг компетенции и повишиха уменията си за работа с младежи и екипи. Сред участващите държави бяха Албания, Грузия, Гърция, Италия, Испания, Йордания, Литва, Португалия, Румъния, Северна Македония и Сърбия.

Сред резултатите от проекта бяха повишените коучинг компетенции на участниците като: 

  • изграждане на среда на доверие;
  • осъществяване на ефективна комуникация;
  • нива на слушане и как да слушаме активно;
  • ролята на силните въпроси; 
  • целеполагане и проследяване на напредъка; 

Разгледайте малко повече от преживяването на нашите участници в проекта "Follow me", осъществен с финансовата подкрепа на програма Еразъм +. 

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.