GRASSROOTS SPORT FOR ALL

Основната цел на проекта „GRASSROOTS SPORT FOR ALL” беше да насърчи приобщаването на деца и младежи с увреждания в спортни дейности и в обществото като цяло. Проектът предостави възможност за работата в мрежа на 8 европейски организации, работещи по инициативи свързани с  спорт,  хора с увреждания, деца и младежи в неравностойно положение и социално включване, с цел създаване на нови образователни методологии и младежки политики за групи с по-малко възможности.

В проекта участваха младежки работници от Испания, Италия, Чехия, Гърция, България и Румъния и се проведе в град Пласенсия в западна Испания, на брега на  Река Херте. 

Kратко видео резюме от дейностите по време на проекта.