Social innovations (Социални Иновации)


От идея към работещ бизнес модел - социалните иновации, които променят човешки съдби. 

Проектът "Социални иновации" се реализира с 43 участници от 7 държави, които чрез учене чрез преживяване:
  • надградиха предприемаческите си умения
  • планираха устойчиви бизнес модели
  • подкрепиха развитието на социалното предприемачество. 
​Разгледайте малко повече от преживяването на нашите участници.
​Проектът "Social Innovations" ("Социални иновации) се реализира с финансовата подкрепа на програма Еразъм+. В него взеха участие представители на Кипър, Италия, Испания, Португалия, Румъния и Северна Македония. 

​Разгледайте малко повече от преживяването на нашите участници.


Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.