STEP


„STEP“ е курс за обучение, организиран от Right Sway и финансиран от Програма Еразъм +.

Този курс за обучение е предназначен да гарантира, че получавате комбинация от набори от умения и инструменти за създаване на среда, която води до успех, той ще осигури цялостна практика на процеса за управление на проекти - от иницииране до затваряне - и придобиване на умения за внедряване в най-добрите практики за управление на проекти във вашата организация.

Проектът се основава на практика и е  фокусиран върху усъвършенстване на меките умения и личностното развитие. Неразделна част от проекта е  устойчивото развитие и управление. Курсът създава безопасна учебна среда, където  участниците са способни да поемат рискове, изтласкани от зоните си на комфорт и да си осигурят конструктивна обратна връзка.

​Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.