TEACH

TEACH - Transformation in Educational Activities for Creativity and Happiness
(Трансформация на образователни дейности за креативност и щастие)

В проекта "TEACH" се включиха 38 участника от 4 държави -  България, Италия, Гърция и Румъния, които получиха практически знания за различни неформални методи на обучение, които могат да бъдат използвани при работа с младежи. 

Участниците се запознаха с различни онлайн платформи и технологии, които подпомагат процеса на учене и преподаване и получиха ценен опит и съвети относно различни методи и практики на организационната психология при работа с младежи. 

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на програма Еразъм+.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Ето и малка част от преживяването на нашите участници по време на проекта: