Train me (Обучи ме)


Неформални методи на образование за надграждане на умения и вдъхновение. 

"Train me" се реализира с участието на 38 представители на младежкия сектор от 8 страни, които:

  • надградиха обучителните си способности
  • придобиха умения за работа с методи на неформално образование
  • почерпиха вдъхновение и мотивация за бъдещата си работа.  
Проектът "Train me" ("Обучи ме") се реализира с финансовата подкрепа на програма Еразъм+.

В проекта взеха участие представители на Грузия, Гърция, Италия, Йордания, Испания, Кипър, Румъния и Северна Македония. 


Разгледайте частичка от преживяването на нашите участници. 

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.