You Can (Ти можеш)


Коучинг култура в организацията - активно слушане, работа в екип, изграждане на среда на доверие. 

Проектът "You Can" събра 38 млади специалисти от 8 страни, които надградиха уменията си за работа с младежи и екипи. Те се запознаха с коучинг компетенциите и приложението им в младежкия и корпоративния сектор. 

"You Can" ("Ти можеш") събра на едно място представители на младежкия сектор от Грузия, Йордания, Португалия, Румъния, Северна Македония, Украйна и Хърватска. 

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на програма Еразъм+. Разгледайте малка част от преживяването на нашите участници в снимките отдолу.