You Can (Ти можеш)


Коучинг култура в организацията - активно слушане, работа в екип, изграждане на среда на доверие. 

Проектът "You Can" събра 38 млади специалисти от 8 страни, които надградиха уменията си за работа с младежи и екипи. Те се запознаха с коучинг компетенциите и приложението им в младежкия и корпоративния сектор. 

"You Can" ("Ти можеш") събра на едно място представители на младежкия сектор от Грузия, Йордания, Португалия, Румъния, Северна Македония, Украйна и Хърватска. 

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на програма Еразъм+. 

Разгледайте малка част от преживяването на нашите участници в снимките отдолу. 

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.