Кои сме ние?
Ние вярваме в уменията, които всеки крие в себе си и в потенциала му да ги разгърне!​   
 
Какво правим с любов?
- Преживявания, които променят съдби! 
- Обмени, обучения, инициативи, които подкрепят младежките мечти да станат реалност!

Ти може да си следващият!
Train me (Обучи ме)
Train me (Обучи ме)

Неформални методи на образование за надграждане на умения и вдъхновение.

"Train me" се реализира с участието на 38 представители на младежкия сектор от 8 страни, които надградиха обучителните си способности, придобиха умения за работа с методи на неформално образование и почерпиха вдъхновение и мотивация за бъдещата си работа.

You Can (Ти можеш)
You Can (Ти можеш)

Коучинг култура в организацията - активно слушане, работа в екип, изграждане на среда на доверие.

Проектът "You Can" събра 38 млади специалисти от 8 страни, които надградиха уменията си за работа с младежи и екипи. Те се запознаха с коучинг компетенциите и приложението им в младежкия и корпоративния сектор.

Follow me (Последвай ме)
Follow me (Последвай ме)

Коучинг компетенции за индивидуална и групова работа.

"Follow me" се осъществи с участието на 13 държави и 42 участника, които придобиха коучинг компетенции, сред които изграждане на среда на доверие, осъществяване на ефективна комуникация, нива на слушане и как да слушаме активно, ролята на силните въпроси, целеполагане и проследяване на напредъка.

10
Години
96
Проекта
31
Страни
3875
Младежи